Chci se stát klientem

Pokud, se chcete stát naším klientem, je Vám více než 15 let, máte platné zdravotní pojištění, vyplňte registrační formulář v záložce registrace nebo navštivte kteroukoliv naši pobočku a sestřička Vás zaregistruje během 10 min.

Pacient ve věku 15-17 let se při první návštěvě musí dostavit v doprovodu zákonného zástupce.

Pokud máte svého lékaře, musíte být veden u něho déle než tři měsíce. Dle zákona ve lhůtě kratší než 3 měsíce nelze změnit praktického lékaře. Poté už Vám nic nebrání stát se naším klientem.

 

Vstupní prohlídka:

  • u nově registrovaného klienta se provádí vstupní prohlídka
  • je plně hrazena ze zdravotního pojištění
  • sestra klientovi změří tlak, výšku, váhu a zkontroluje zrak a sluch
  • u klientů nad 40 let se měří EKG
  • lékař vyšetří klienta a probere s ním jeho aktuální zdravotní stav
  • dle indikace lékaře se provedou odběry krve a moče
  • v případě nutnosti odborných vyšetření jsou klientovi vystaveny žádanky na odborná vyšetření